Database error: Invalid SQL: select * from kra_comment where pid='149717' and iffb='1' order by id limit 0,10
MySQL Error: 1032 (Can't find record in 'kra_comment')
#0 dbbase_sql->halt(Invalid SQL: select * from kra_comment where pid='149717' and iffb='1' order by id limit 0,10) called at [E:\phpweb\phpwebsite\1011kra\63965966\includes\db.inc.php:54] #1 dbbase_sql->query(select * from {P}_comment where pid='149717' and iffb='1' order by id limit 0,10) called at [E:\phpweb\phpwebsite\1011kra\63965966\comment\module\CommentContent.php:167] #2 CommentContent() called at [E:\phpweb\phpwebsite\1011kra\63965966\includes\common.inc.php:551] #3 printpage() called at [E:\phpweb\phpwebsite\1011kra\63965966\comment\html\index.php:13] 留言点评--晋红兵
轮播广告
网站标志
点评搜索
 
 
会员登录
登录账号:
登录密码:
验 证 码:
您好,您已登录
您有条新到站内短信
会员中心 退出登录
 
 
点评详情
发布于:2019-7-28 20:46:31  访问:4 次 回复:0 篇
版主管理 | 推荐 | 删除 | 删除并扣分
Uw nieuwe website samenstellen
Er zijn een aantal voordelen verbonden aan het gebruik van een CMS programma. Zo hoeft u bijna nooit bronbestanden aan te passen omdat u gebruik maakt van de beheeromgeving van het CMS pakket. In veel invoervelden kunt u de gegevens invoeren als platte tekst. Het CMS programma giet uw tekst in de juiste opmaak op de website.

CMS software ondersteunt u bij het beheer van uw website. Een CMS pakket schrijft gegevens weg naar de database, waar u zonder CMS systeem de gegevens in de bronbestanden zou moeten plaatsen. Wijzingen brengt u aan in een centrale omgeving. Dit doet u via het beheerdersgedeelte.

Welke voordelen biedt een CMS pakket nog meer? Andere voordelen kunt u op de pagina Beheer website vinden. Vaak wordt de CMS software geleverd met een installatieprogramma. Hiermee stelt u bijvoorbeeld de databaseverbinding en een gebruikersnaam en wachtwoord voor de beheeromgeving in. U zult een stuk minder vaak aanpassingen via een FTP programma hoeven doen in het geval u kiest voor een CMS pakket. Het is bij een nieuw systeem altijd even een kwestie van erachter komen wat alle knoppen in het beheergedeelte doen. Men zal over het algemeen een logische indeling van alle schermen en opties in de beheeromgeving nastreven.
共0篇回复 每页10篇 页次:1/1
共0篇回复 每页10篇 页次:1/1
我要回复
回复内容
验 证 码
看不清?更换一张
匿名发表 
访问统计